1.    Før jaktkort kan utstedes må alle som skal drive jakt i Skien JFF’s terreng fremvise betalt vilttrygdavgift og medlemskort i foreningen Jaktkort fås kjøpt på foreningens annonserte jaktmøte og etter avtale med medlemmer av jaktutvalget.

2.    Alle som løser jaktkort eller jakter i foreningens terreng plikter å sette seg inn i nasjonale og lokale regler for fredning av vilt og hvilke arter som er jaktbare. All bruk av våpen skal utøves i samsvar med våpenloven og retningslinjer for sikker jegeradferd og human jakt.  Skien JFF vil rapporter alle brudd på offentlige lover til lokalt politi.

3.    For jakt på lørdag og søndag må terrenget bestilles innen onsdag kl 16.00 på foreningens jaktportal på nett. En oppgir da hvilke terreng en ønsker. På grunnlag av dette og tidligere tildelinger fordeler jaktutvalget terreng. Står flere likt med hensyn til tildeling foretas loddtrekning. Dersom det tas hensyn til dugnadspoeng, vil dette være annonsert på jaktmøtet eller ved kjøp av jaktkort.

4.    Ved jakt på hverdager må jegeren selv reservere et ledig terreng på foreningens jaktportal på nett, fylle ut terrengkort og motta SMS på mobil som må medbringes ut i felten i tilfelle kontroll. Terrengkort kan ikke skrives ut tidligere enn 3 dager før terreng skal benyttes.  Dersom det er ledige terreng kommende helg etter tildeling onsdag kveld, kan jegeren selv skrive ut terreng for helgen. Forøvrig gjelder at terreng for mandag kan skrives ut på lørdag, tirsdag på søndag, onsdag på mandag, torsdag på tirsdag og terreng på fredag kan skrives ut på onsdag.

5.    Dersom flere medlemmer jakter sammen, skal det medlem som har reservert terrenget, påføre de andre medlemmer som jakter i forkant av jakten. Alle som deltar på jakten skal ha løst jaktkort for sesongen og ha dette med under jakten.

6.    Terrengkort / melding på mobil gjelder for en dag. Etter endt jakt vil det på ”Din Side” på foreningens jaktportal ligge et jaktkort som må besvares med alt felt og observert vilt innen en uke. For å få en bedre vilttaksering er det viktig at jegeren fører småvilt de har observert på terrengkortet. På Løvenskiold-Fossum sine terreng skal også observert hjort påføres.

7.    Medlemmer som skal drive rådyrjakt må undersøke hos jaktutsteder om det er flere fellingstillatelser igjen i jaktområdet. Jaktutvalget sperrer terreng for rådyrjakt når kvoten er nådd og kunngjør dette ved oppslag. Alle jegere som skal jakte rådyr i foreningens terreng plikter å ha med seg en kopi av foreningens ettersøksavtale sammen med jaktkort og SMS for tildelt terreng. Utgifter ved ettersøk dekkes av jegeren selv. Ved skadeskyting av rådyr plikter jeger å tilkalle ettersøksekvipasje.

8.    Alle som deltar på jakt i foreningens terreng plikter å gjøre seg kjent med grenser, atkomstveier og parkering, og overholde disse. Kart kan lastes ned fra foreningens nettside og skrives ut. Det er også laget en CD med digitale kartgrenser som kan lastes ned på GPS. Denne kan bestilles via kontaktperson annonsert på foreningens nettsider.

9.    Medlemmer som treffer andre jegere i terrenget kan og bør kontrollere om vedkommende er medlem i foreningen og har nødvendig våpentillatelse. jegeravgift, jaktkort og SMS med jakttildeling for å drive jakt. Uregelmessigheter skal rapporteres jaktutvalget

10.   All trening av jakthunder på foreningens terreng er forbudt. Treningsterreng og tildeling av dette administreres av jaktutvalget og annonseres i forkant.

11.    Hver jaktberettiget kan ta med seg gjestejegere i inntil 3 dager for samme gjest per sesong. Den jaktberettigede er ansvarlig for at gjestejegeren er har betalt vilttrygdavgift og at vedkommende ikke er medlem av foreningen. Alle som deltar i jakten oppgis med navn på terrengkortet til vertsjegeren før utreise til terrenget og hver gjest skal ha med SMS med jakttildelingen. Avgiften for gjestekortene vil bli innkrevd etterskuddsvis av vertsjegeren. Ikke betalt avgift for gjestekort vil medføre at jaktkort for neste sesong ikke vil kunne løses.

12.    Foreningen disponerer bukkejakt på rådyr. Bukkejakta er delt i to perioder. Fra og med 10.08 – til og med 24.08, og fra og med 25.08 til og med 10.09. Søknad om ønsket terreng sendes jaktutvalget på mail eller skriftlig innen 01.05 og tildeling av terreng gis innen 01.06.  Ledige terreng kan tildeles etter 01.06.

13.    Beverjakt kan tildeles på forespørsel til jaktutvalget for perioden 02.01 til 30.04. Husk påskefredning fra og med langfredag til og med 1. påskedag.

14.    Fellefangst av mår og mink i foreningens terreng er tillatt og ønskelig. Kontakt jaktutvalget for fullmakt og eventuelt nøkler.

15.    Jaktkortpriser blir vedtatt av styret hvert år før jaktstart. Prisen blir kunngjort i medlemsskriv, foreningens nettside og på jaktmøtet.

16.    Under elgjakta har det for de fleste terreng blitt praktisert samjakt der ekstra regler for dette gjelder. Dette blir kunngjort ved oppslag, på foreningens nettside, jaktmøte eller i medlemsbladet. 

17.    Jaktutvalget kan til enhver tid utstede begrensning i jakt og utvidet regelverk for enkelte jaktområder, enkelte viltarter, og for spesifikke perioder. Dette blir kunngjort ved oppslag, på foreningens nettside, jaktmøte eller i medlemsbladet.

18.         Brudd på disse jaktregler kan føre til at jaktutvalget utelukker medlemmet for videre bruk av foreningens terreng og politianmeldelse. Styret kan i alvorlig tilfeller også beslutte å utelukke medlemmet fra foreningen.

Jaktutvalget / styret i Skien JFF,  07.08.2013