Terreng og nøkkel nr: 10
Areal: 3500 da

Bomveg : Ja, men bommen står   åpen
Hytte: Nei
Fiskevann : Ja. Kilevannet
Jaktbare arter: Hare, Rådyr, Storfugl, Orrfugl og Smårovvilt.

Terrengbeskrivelse

Terrenget går fra småkupert til bratt lier og flater på høydene. Gran og furu i liene med noe innslag løvtre.

Kjørebeskrivelse

Kjør R356 fra voldkrysset mot Kilebygda og ta av inn til Bjorstaddalen avfall deponi, 100m før hovedporten går det en vei til høyre og følg den til du kommer til noen huser hvor det kan parkers på venstre side før bommen. Kan også kjøre opp bomveien til kraftlinja, her bør man helst ha en firehjulstrekker.