Åtejaktkt på rev, annet smårovvilt og kråkefugl.

Jakten er åpen for medlemmer av SJFF. De jegere som ikke har betalt ordinært jaktkort, har kun tillatelse til å reservere jakt fra åtebua. Buene er åpne, så nøkkel trengs kun dersom det er bomvei. Det skal kun jaktes fra åtebua. Åteplassen bør ikke besøkes før jakta starter, og dersom det ikke er skutt noe, heller ikke etter jakta. Mating på åteplassen gjøres etter faste rutiner organisert av rovviltutvalget i SJFF. Det oppfordres til å holde orden og en god standard i buene så det kan være trivelig å komme hit også for nestemann.

Atkomst: Klekkeriet: Følg Rv 32 forbi Fellskjøpet og Wattenberg. Ta av til venstre, inn på Rv 31 Luksefjellvegen til Jønnevald. Kjør ca 4 km derfra mot Modammen skytterbane. Ca 500 m før skytterbanen tar du ned til venstre rett før en krapp sving. Det står skiltet Grenland Sportsfiskere klekkeriet der du skal ta av. Kjør ca 400 m ned veien, holdt til høyre i krysset ved klekkeriet så ser du snart åtebua på høyre side av vegen.