Åtejaktkt på rev, annet smårovvilt og kråkefugl.

Jakten er åpen for medlemmer av SJFF. De jegere som ikke har betalt ordinært jaktkort, har kun tillatelse til å reservere jakt fra åtebua. Buene er åpne, så nøkkel trengs kun dersom det er bomvei. Det skal kun jaktes fra åtebua. Åteplassen bør ikke besøkes før jakta starter, og dersom det ikke er skutt noe, heller ikke etter jakta. Mating på åteplassen gjøres etter faste rutiner organisert av rovviltutvalget i SJFF. Det oppfordres til å holde orden og en god standard i buene så det kan være trivelig å komme hit også for nestemann.

Atkomst: Følg Rv 32 forbi Fellskjøpet og Wattenberg. Ta av til venstre, inn på Rv 31 Luksefjellvegen til Luksefjell. Følg denne vegen litt over 1,3 mil til du kommer til et kryss og en liten bru. Da skal du ta til venstre før broen. Følg så denne vegen rett fram i ca 6 km, til du kommer til en ny bom, da skal du parkere inn til høyre før bommen. Åtebua står 60 m inn på hogsten på høyre side i svingen før bommen.