Åtejaktkt på rev, annet smårovvilt og kråkefugl.

Jakten er åpen for medlemmer av SJFF. De jegere som ikke har betalt ordinært jaktkort, har kun tillatelse til å reservere jakt fra åtebua. Buene er åpne, så nøkkel trengs kun dersom det er bomvei. Det skal kun jaktes fra åtebua. Åteplassen bør ikke besøkes før jakta starter, og dersom det ikke er skutt noe, heller ikke etter jakta. Mating på åteplassen gjøres etter faste rutiner organisert av rovviltutvalget i SJFF. Det oppfordres til å holde orden og en god standard i buene så det kan være trivelig å komme hit også for nestemann.

Atkomst: Følg Rv 32 forbi Fellskjøpet og Wattenberg. Følg Rv 31 Luksefjellvegen mot Luksefjell. Kjør denne vegen i ca 2,5 mil. Når du har kjørt over bru nr 2 i Luksefjell går vegen slakt opp mot venstre. Da fortsetter du denne vegen videre og helt opp til du kommer frem til Bestul. Her har du en parkeringslomme på venstre side av vegen hvor du kan parkere. Åtebua står da 60 m ned til venstre for vegen med utsikt over Bestultjenn.